לקייב לתיכנון ובנייה
המוסד של אנדרי

עשינו דיור איכותי ששווה לכולם

עשינו דיור איכותי ששווה לכולם

פרויקטים טיפוסיים

אנו יכולים לשנות את כל פרויקט שנבחר על ידיכם. נשנה אותו לפי רצונכם.
אתם יכולים להגיש תרשימים שלכם ואנו נשפר ונשנה אותם לפי דרישותיכם ובקשותיכם.
יזמים פרטיים

יזמים פרטיים

תבנה בית למשפחתך!

במפורט

לאיגוד

לאיגוד

תבנה בית למשפחתך!

במפורט

Portfolio

בפרק זה תוכלו לראות את סרטוני האתרים שבנינו

Portfolio

איך לעבוד איתנו?

להתקשר דיוני תרשים הבית פרויקט D 3 בלא תשלום המקדמה הסכמות המחירים חתימת ההסכם תשלום בשלבים בנייה קבלת האתר
להתקשר דיוני תרשים הבית פרויקט D 3 בלא תשלום המקדמה הסכמות המחירים חתימת ההסכם תשלום בשלבים בנייה קבלת האתר